Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!

  1. Το σύνολο των 65 δισ. ευρώ από τα δάνεια της τρόικας, κατέληξε στα χέρια των πιστωτών του ελληνικού δημοσίου
  2. Το 64% των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, άγγιξαν οι δαπάνες για πληρωμή τοκοχρεολυσίων το εννιάμηνο Γενάρη - Σεπτέμβρη 2011, ενώ όλο το υπόλοιπο 36% διατέθηκε για το σύνολο των αναγκών της λειτουργίας του κράτους: Τα διάφορα λειτουργικά έξοδα, τη διατήρηση των κρατικών μηχανισμών και οργανισμών, την πληρωμή μισθών, συντάξεων, την επιχορήγηση ασφαλιστικών ταμείων, συγκοινωνιακών φορέων κλπ.
  3. Ειδικότερα, οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν το εννιάμηνο στα 106,2 δισ. ευρώ, τα οποία αναλύονται σε 67,8 δισ. ευρώ για εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους και 38,4 δισ. ευρώ για την κάλυψη του συνόλου των κρατικών δαπανών. Με δεδομένο ότι από τις πρώτες πέντε (5) δόσεις του δανείου των 110 δισ. ευρώ, η Ελλάδα έχει λάβει 65 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνεται πλήρως η θέση, ότι η χορήγηση του δανείου από την τρόικα, αποσκοπεί αποκλειστικά στην πληρωμή των πιστωτών του ελληνικού δημοσίου.
  4. Με άλλα λόγια, τα 65 αυτά δισ. χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για την πληρωμή τοκοχρεολυσίων που βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών και άλλων ιδιωτικών κερδοσκοπικών οργανισμών, και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα. Και το μεν δάνειο των τροϊκανών, διασώζει τις ελληνικές και ξένες τράπεζες, οι οποίες διακρατούν ελληνικούς ομολογιακούς τίτλους, το τίμημα όμως που πληρώνει ο λαός της χώρας με τα μέτρα του μνημονίου, είναι δυσβάστακτο.
  5. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού το εννιάμηνο, ανήλθαν σε 106,2 δισ. ευρώ. Από αυτές μόνο 37,8 δισ. ευρώ, ή το 36% του συνόλου, δαπανήθηκαν για τη χρηματοδότηση των πρωτογενών δαπανών και συγκεκριμένα: 16,3 δισ. ευρώ για αποδοχές και συντάξεις, 13,1 δισ. ευρώ για ασφάλιση - περίθαλψη - κοινωνική προστασία, 4,4 δισ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού την ίδια περίοδο ανήλθαν σε 35 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες του κράτους, καλύφθηκαν κατά 93% από τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και πιο συγκεκριμένα από τη άμεση και έμμεση φορολογία που πληρώνουν σε συντριπτικό ποσοστό οι εργαζόμενοι. Ενδεικτικό είναι, ότι από φορολογία φυσικών προσώπων εισπράχθηκαν 6,1 δισ. ευρώ, τη στιγμή που οι φόροι που κατέβαλαν τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις) ανήλθαν μόλις στα 1,9 δισ. ευρώ.
  6. Άρα, το ιδεολόγημα, ότι πήραμε το δάνειο από την τρόικα για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, καταρρίπτεται.
  7. Αντίθετα το πολύ μεγάλο κονδύλι των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, αφορά τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους, οι οποίες χρηματοδοτούνται επί της ουσίας από το δάνειο της τρόικας. Ειδικότερα, το εννιάμηνο οι δαπάνες για πληρωμή τόκων ανήλθαν στα 14 δισ. ευρώ, ενώ για πληρωμή χρεολυσίων καταβλήθηκαν 47,4 δισ. ευρώ. Για την τακτοποίηση υποχρεώσεων με την έκδοση ομολόγων διατέθηκαν 4,2 δισ. ευρώ, για συμμετοχή του κράτους σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών (βαρύνεται το κρατικό χρέος) 1,2 δισ. ευρώ και για καταπτώσεις εγγυήσεων φορέων εντός της γενικής κυβέρνησης 0,9 δισ. ευρώ. Συνολικά όπως ηδη αναφέραμε για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους καταβλήθηκε το ιλιγγιώδες ποσό των 63,8 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: